Kontroly

11 695 podnikateľských subjektov sa v minulom roku nevyhlo kontrole z inšpektorátu práce

16.06.2021

Národný inšpektorát práce na svojom webovom sídle zverejnil správu o stave ochrany práce a o činnosti orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce za rok 2020. Z nasledovného vyberáme: ,,Inšpektoráty práce v roku 2020 celkovo skontrolovali v oblasti nelegálneho zamestnávania 11 695 subjektov (právnických osôb a fyzických osôb,…

Čítaj viac

Nestihli ste vybaviť reklamáciu v stanovenom čase? Pozor na pokuty!

11.06.2021

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove na základe písomných podnetov spotrebiteľov, evidovaných správnym orgánom pod č. 440/2020 a pod č. 541/2020 vykonal u predávajúceho kontroly, v súvislosti s ktorými bolo zistené, že účastník konania nezabezpečil dodržanie povinnosti predávajúceho podľa § 18 ods. 4 zákona, v zmysle ktorého…

Čítaj viac

teraz.sk: Inšpektori pri 35 kontrolách home office porušenia nezistili

11.02.2021

Rezort práce avizoval, že kontroly nebudú realizované formou razií, MPSVR chce preverovať najmä podnety od občanov. Súčasťou previerok je hlavne kontrola nevyhnutnosti prítomnosti zamestnancov na pracovisku a využitia možnosti zamestnávateľov na nariadenie výkonu práce zamestnancov z domácnosti.

Čítaj viac

Hodnota vydaných rozhodnutí pri kontrolách e-shopov

28.01.2021

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach zverejnil výšku vydaných rozhodnutí pri pochybeniach internetových obchodov. Inšpektorát vykonal v 2018-tom roku 81 kontrol, z čoho bolo 56 s nedostatkami. Hodnota vydaných rozhodnutí za tento rok bola 40359 eur. V roku 2019 bolo vykonaných trochu menej…

Čítaj viac

Až 65 % e-shopov pochybí pri kontrolách

14.01.2021

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove zverejnil percentuálne vyjadrenie pochybení v porovnaní s počtom vykonaných kontrol: 👉 Percentuálne najviac pochybení pri kontrolách internetových obchodov bolo v roku 2019, keď v priemere pochybilo až 86 % subjektov. 👉 Rok 2018 predstavoval priemerné pochybenia v…

Čítaj viac

Pokuty za nedostatky e-shopov rastú

08.01.2021

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline zverejnil výšku uložených pokút za jednotlivé roky: ⚠️ Priemerná výška uloženej pokuty v roku 2017 bola 853,20 €,⚠️ priemerná výška uloženej pokuty v roku 2018 bola 824,45 €,⚠️ priemerná výška uloženej pokuty v roku 2019 bola 1347,20…

Čítaj viac

Počas ,,korona roka“ narástol počet kontrol e-shopov až o 240 %

04.01.2021

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj sprístupnil informáciu k počtu vyknaných kontrol.Počas pandemického (COVID-19) roka vykonal o vyše 240 percent kontrol viac, v porovnaní s rokom 2019. Mnohí sa spoliehajú na to, že obchodné podmienky odkopírujú z iného e-shopu. Vieme…

Čítaj viac

Nedostatky pri kontrolách e-shopov

03.01.2021

Inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie v období od 10. 12. 2019 do 28. 02. 2020 vykonali kontrolu zameranú na dodržiavanie povinností prevádzkovateľov internetových obchodov. Nedostatky boli zistené až v 93,5% prípadoch! Vyberáme z niektorých porušení: – neinformovanie spotrebiteľa o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom alternatívneho riešenia sporu, – neinformovanie spotrebiteľa o…

Čítaj viac

93,5 % prevádzkovateľov e-shopov malo pri kontrolnej akcii SOI nedostatky

02.12.2020

Slovenská obchodná inšpekcia od 10.12.2019 do 28.02.2020 kontrolovala e-shopy.Výsledok: 93,5 % s nedostatkami! Zo stanoviska SOI: ,,Z výsledkov kontrol je zrejmé, že internetové obchody podcenili právnu stránku obsahu VOP, ktoré formulovali bez ohľadu na ustanovenia právnych predpisov, týkajúcich sa uvedenej problematiky.“ ,,V dôsledku veľkého množstva nedostatkov zistených u kontrolovaných subjektov prevádzkujúcich…

Čítaj viac