Kontroly

Až 65 % e-shopov pochybí pri kontrolách

14.01.2021

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove zverejnil percentuálne vyjadrenie pochybení v porovnaní s počtom vykonaných kontrol: 👉 Percentuálne najviac pochybení pri kontrolách internetových obchodov bolo v roku 2019, keď v priemere pochybilo až 86 % subjektov. 👉 Rok 2018 predstavoval priemerné pochybenia v…

Čítaj viac

Pokuty za nedostatky e-shopov rastú

08.01.2021

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline zverejnil výšku uložených pokút za jednotlivé roky: ⚠️ Priemerná výška uloženej pokuty v roku 2017 bola 853,20 €,⚠️ priemerná výška uloženej pokuty v roku 2018 bola 824,45 €,⚠️ priemerná výška uloženej pokuty v roku 2019 bola 1347,20…

Čítaj viac

Počas ,,korona roka“ narástol počet kontrol e-shopov až o 240 %

04.01.2021

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj sprístupnil informáciu k počtu vyknaných kontrol.Počas pandemického (COVID-19) roka vykonal o vyše 240 percent kontrol viac, v porovnaní s rokom 2019. Mnohí sa spoliehajú na to, že obchodné podmienky odkopírujú z iného e-shopu. Vieme…

Čítaj viac

Nedostatky pri kontrolách e-shopov

03.01.2021

Inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie v období od 10. 12. 2019 do 28. 02. 2020 vykonali kontrolu zameranú na dodržiavanie povinností prevádzkovateľov internetových obchodov. Nedostatky boli zistené až v 93,5% prípadoch! Vyberáme z niektorých porušení: – neinformovanie spotrebiteľa o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom alternatívneho riešenia sporu, – neinformovanie spotrebiteľa o…

Čítaj viac

93,5 % prevádzkovateľov e-shopov malo pri kontrolnej akcii SOI nedostatky

02.12.2020

Slovenská obchodná inšpekcia od 10.12.2019 do 28.02.2020 kontrolovala e-shopy.Výsledok: 93,5 % s nedostatkami! Zo stanoviska SOI: ,,Z výsledkov kontrol je zrejmé, že internetové obchody podcenili právnu stránku obsahu VOP, ktoré formulovali bez ohľadu na ustanovenia právnych predpisov, týkajúcich sa uvedenej problematiky.“ ,,V dôsledku veľkého množstva nedostatkov zistených u kontrolovaných subjektov prevádzkujúcich…

Čítaj viac