Rady a tipy pre vás

Minimálna mzda sa zvýšila

15.01.2021

Minimálna mesačná mzda bude v roku 2021 predstavovať sumu vo výške 623,00 eur. Podľa stupňov náročnosti práce je minimálna mzda pre rok 2021 vyjadrená v tabuľke: Stupeň náročnosti práce Koeficient minimálnej mzdy Minimálna mesačn mzda 1. 1,0 623 € 2. 1,2 739 € 3. 1,4…

Čítaj viac

Zrušenie povinnosti nahlasovať kategórie ÚVZ SR

13.01.2021

Zamestnávatelia už nemajú voči Úradu verejného zdravotníctva SR povinnosť nahlasovať vybrané údaje zamestnancov zaradených do 2. kategórie prác. Túto povinnosť mali predtým splniť každý rok, najneskôr do 15. januára a nahlásiť tak stav svojich zamestnancov k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka.

Čítaj viac

Rady a tipy: Aj na fyzické osoby sa vzťahujú pri predaji povinnosti zákona

05.01.2021

Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho ukladá povinnosti aj tým osobám, ktoré pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo na základe zmluvy…

Čítaj viac

Ako legálne otvoriť prevádzku počas sviatkov, aj počas zákazového opatrenia

21.12.2020

Vo Vestníku vlády Slovenskej republiky, čiastka 26/2020 vyšla nedávno Vyhláška 45 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí. Úrad z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nariadil podľa § 48 ods. 4 písm. a), d), e), r), w), x),…

Čítaj viac

Obaly je už možné spotrebiteľom účtovať

16.12.2020

Po novele zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov už môže predávajúci účtovať spotrebiteľom poplatky za obal pri samoobslužnom predaji. Zo stanoviska SOI: ,,S účinnosťou od 21.07.2020 bola…

Čítaj viac

Rady a tipy: Predávajúci môže od spotrebiteľa vymáhať škodu za neprevzatý tovar

23.10.2020

Neprevzatie objednanej zásielky formou predaja na diaľku (e-shop, FB, IG, a pod.) sa na Slovensku pomaly stáva národným športom. Zákon o ochrane spotrebiteľa pritom kupujúcemu umožňuje bez udania dôvodu odstúpiť do 14 dní od prevzatia produktu, na základe uzavretej zmluvy. V praxi sa kopí mnoho…

Čítaj viac