Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok, nás neváhajte kontaktovať. Môžete sa na nás tiež obrátiť prostredníctvom e-mailu, alebo využite náš kontaktný formulár. Po doručení vašich otázok, budeme čoskoro reagovať, alebo sa môžeme dohodnúť na virtuálnej, resp. osobnej konzultácii.

OBLASŤ NÁŠHO PÔSOBENIA:

 

Pôsobíme na celom Slovensku.
Podľa potreby sa môžeme po dohode osobne
stretnúť v Bratislave, Žiline, Banskej Bystrici,
Košiciach alebo v Prešove.

NÁJDETE NÁS NA ADRESÁCH:

 

NEPLAT-POKUTY s.r.o.
Moyzesova 36
040 01 Košice

 

NEPLAT-POKUTY s.r.o.
Černyševského 10
851 01 Bratislava

FAKTURAČNÁ ADRESA:

 

NEPLAT-POKUTY s.r.o.
Bankovská 1909/29
091 01 Stropkov

IČO: 51 244 756
DIČ: 2120644977
Číslo účtu: SK20 7500 0000 0040 2535 4380
Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, vložka číslo 35612/P