Všeobecné obchodné podmienky (VOP) predstavujú určitý zmluvný dokument, ktorý bližšie špecifikuje formu obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim. Pri obchodnom vzťahu medzi podnikateľmi sa podmienky odvíjajú najmä z Obchodného zákonníka, kde majú podnikatelia pri uzatváraní v pomerne veľkú zmluvnú voľnosť.

Obchodné vzťahy podnikateľ – spotrebiteľ upravujú okrem iných aj Občiansky zákonník a Zákon o ochrane spotrebiteľa a v týchto prípadoch je spotrebiteľovi poskytovaná zvýšená miera právnej ochrany, nakoľko spotrebiteľ je považovaný za slabšiu zmluvnú stranu.

Ak je vaše podnikanie založené na predaji na diaľku (napríklad: predaj cez sociálne siete, e-mail, telefón, e-shop a pod.), tak zákon ukladá splniť si voči spotrebiteľovi informačné povinnosti ešte pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku.


Predaj na diaľku:

Zmluvou uzavretou na diaľku sa podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.

Informačné povinnosti pri zmluvách na diaľku si voči spotrebiteľom môžete najlepšie splniť tak, že ich zahrniete do obchodných podmienok, ale dbajte, aby ste nezabudli na nič, nakoľko kontroly internetových obchodov sa stupňujú (napr. Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj počas pandemického COVID-19 roka 2020 vykonal o vyše 240 percent kontrol viac, v porovnaní s rokom 2019. Zdroj: Rozhodnutie č. 04/2020BB).


Najčastejšie nedostatky:


Vo všeobecnosti sú najčastejšími nedostatkami napr.:
– neinformovanie spotrebiteľa o práve odstúpiť od zmluvy,
– nepoučenie spotrebiteľa o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby,
– neuvedenie platobných a dodacích podmienok,
– neinformovanie spotrebiteľa o prípadoch, kedy stráca právo odstúpiť od zmluvy,
– neuvedenie celkovej ceny tovaru alebo služby vrátane DPH a ostatných daní,
– neinformovanie o vlastnostiach výrobku alebo charaktere služieb,
– neuvedenie informácií o tom, že náklady na vrátenie tovaru predajcovi pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ.

Slovenská obchodná inšpekcia pokutuje podnikateľov aj za drobné a formálne nedostatky. Tak prečo si nedať poradiť priamo od odborníkov a na kontrolu byť pripravení? V minulosti sme boli pri kontrole desiatkam až stovkám e-shopov. Vieme ako to v praxi chodí a na čo si dávať pozor, preto vaše pôvodné obchodné podmienky vám môžeme skontrolovať, alebo vám VOP dodáme priamo na mieru pre váš sortiment predaja, alebo služieb.


Bonusy pre tých, ktorí si od nás objednajú VOP:


Simulovaná kontrola – zdarma si prejdeme spoločne celým nákupným procesom tak, ako to robia aj inšpektori od vloženia produktu do košíka, až po finalizáciu objednávky. Vychytáme tak všetky ,,muchy“.

Asistenčná služba Monitor – Urýchlene vás upozorníme na zmeny týkajúce sa vašich obchodných, reklamačných podmienok a iných náležitosti. Zákony sledujeme neustále. Je to bezplatná služba k vašim dodaným VOP.

Výhody spolupráce s nami:


– dokumenty od odborníkov z praxe, priamo z rôznych inšpektorátov,
– skúsenosti z minulých kontrol, vieme vyladiť detaily,
– flexibilita a rýchle dodanie,
– know how z kontrolnej a podnikateľskej praxe,
– dokumenty vám dodáme komplexne prepracované pre okamžité nahodenie,
– následná kontrola vášho e-shopu ,,inšpektorským okom“,
– na zmeny v budúcnosti vás upozorníme,
– telefonická podpora a poradenstvo pri reklamáciách,
– korektná dlhodobá spolupráca.

Chceli by ste sa dozvedieť viac? Ak nás kontaktujete, môžeme vás telefonicky oboznámiť, ako to v praxi chodí, na čo sa inšpektori pri kontrole internetových obchodov a predaja na diaľku zameriavajú. Dozviete sa ako predchádzať zbytočným sankciám. Tiež vám opíšeme postup správneho konania a iné know-how, ktoré sme nadobudli v praxi ako inšpektori.

    Objednať bezplatnú konzultáciu cez formulár