Dokumenty pre podnikanie

10 konzultačných hodín bezplatne!

Ak máte problémy v biznise, alebo potrebujete len tak poradiť, využite možnosť čerpania 10-tich konzultačných hodín bezplatne!

Cez operačný program Výskum a inovácie máte nárok na poskytnutie nefinančnej pomoci v rámci programu NPC v regiónoch.

Národné podnikateľské centrum ponúka fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám možnosť získať pomoc realizovanú vo forme krátkodobého individuálneho poradenstva, a to bez vášho spolufinancovania.

Popis

Ak sa rozhodnete čerpať túto nefinančnú pomoc, môžete využiť aj našich expertov, ktorí pre tento projekt NPC tiež poskytujú konzultácie. Vedia pomôcť v začiatkoch podnikania, ale taktiež aj zabehnutým podnikateľom pri riešení rôznych problémov.

 

Znenie výzmy pre podnikateľov do 3 rokov od založenia podniku:

https://www.npc.sk/sk/services/poradenstvo-a-konzultacie/poradenstvo-a-konzultacie/ziadost-o-poskytnutie-nefinancnej-pomoci-v-ramci-r/

 

Znenie výzvy pre podnikateľov nad 3 roky od založenia podniku:

https://www.npc.sk/sk/services/poradenstvo-a-konzultacie/poradenstvo-a-konzultacie/podnikatelia-z-regionov-nad-3-roky-od-zalozenia-zi/

 

Pred registráciou vám odporúčame sa s nami najprv spojiť (info@zrusene-pokuty.sk), aby žiadosť bola pripravená na tú oblasť podnikania, ktorú práve potrebujete.