Dokumenty pre podnikanie

Vzor: Dohoda o skončení pracovného pomeru

10.00 

Počet strán: 1

Popis

Rozviažte so svojim zamestnancom pracovný pomer rýchlo a jednoducho. Týmto dokumentom to so súhlasným stanoviskom oboch strán vybavíte rozviazanie pracovného pomeru k spokojnosti oboch strán.