Dokumenty pre podnikanie

Vzor: Eshop – GDPR do podstránky

39.00 

Informujte svojich zákazníkov o spracovaní osobných údajov podľa GDPR smernice. (Počet strán: 6)

Popis

Všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov obsahujú: poučenie o právach dotknutej osoby, právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, atď. …