Dokumenty pre podnikanie

Dokumenty pre

Vzor: GDPR – informačná povinnosť do prevádzky

39.00 

Informujte svojich zákazníkov, ako spracúvate osobné údaje napr. pri kamerovom zázname, objednávke, alebo reklamačnom konaní. Jednoducho si tento dokument vytlačte, doplňte firemné údaje a zaveste vedľa reklamačného poriadku. (Počet strán: 5)

Popis

Všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov obsahujú: poučenie o právach dotknutej osoby, právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, atď. …

Dokument
Vzor: GDPR – informačná povinnosť do prevádzky
si pre bezproblémové podnikanie stiahlo 125 firiem,
ktorým to ako prevencia slúži pred pokutami.
100 % garancia odbornosti.

Prečo nakúpiť:

 • odbornosť

  dokumenty vypracované odborníkmi z praxe
  a bývalými inšpektormi

 • know-how

  reálne know-how a spoľahlivosť

 • bezpečnosť

  zabezpečenie vašej prevádzky pred a po kontrole

 • poradenstvo

  aktívne poradenstvo

 • garanica

  stopercentná garancia