Dokumenty pre podnikanie

Vzor: GDPR – informačná povinnosť do prevádzky

39.00 

Informujte svojich zákazníkov ako spracúvate osobné údaje napr. pri kamerovom zázname, objednávke, alebo reklamačnom konaní. (Počet strán: 5)

Popis

Všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov obsahujú: poučenie o právach dotknutej osoby, právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, atď. …