Dokumenty pre podnikanie

Dokumenty pre

Vzor: GDPR – organizačná smernica

149.00 

Organizačná smernica nahrádza ,,bezpečnostný projekt“. Je to interný dokument, ktorý popisuje ako spracúvate osobné údaje, kto k nim má prístup, ako sú uložené v elektronickej podobe, v tlačenej podobe, atď. Organizačná smernica obsahuje aj návod s predpísanými príkladmi. Zvládnete to určite. (počet strán: 11)

Popis

Štruktúra GDPR dokumentácie obsahuje:

Vymedzenie základných pojmov, mapovanie osobných údajov, zásady spracúvania osobných údajov, zákonnosť spracúvania, právne základy pre jednotlivé účely spracovania osobných údajov, zásada obmedzenia účelu, zásada minimalizácie osobných údajov, zásada správnosti, zásada minimalizácie uchovávania, zásada integrity a dôvernosti, osobné údaje uložené v elektronickej podobe, osobné údaje uložené v papierovej podobe, zásada zodpovednosti, podmienky poskytnutia súhlasu so spracúvaním osobných údajov podmienky uplatniteľné na súhlas dieťaťa v súvislosti so službami informačnej spoločnosti, spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov, atď.

 

Dokument
Vzor: GDPR – organizačná smernica
si pre bezproblémové podnikanie stiahlo 5 firiem,
ktorým to ako prevencia slúži pred pokutami.
100 % garancia odbornosti.

Prečo nakúpiť:

 • odbornosť

  dokumenty vypracované odborníkmi z praxe
  a bývalými inšpektormi

 • know-how

  reálne know-how a spoľahlivosť

 • bezpečnosť

  zabezpečenie vašej prevádzky pred a po kontrole

 • poradenstvo

  aktívne poradenstvo

 • garanica

  stopercentná garancia