Dokumenty pre podnikanie

Vzor: GDPR – piktogram ku kamerovému systému s informáciou do prevádzky

3.00 

Vytvorte si nálepku na vstup do prevádzky, ak ju máte zabezpečenú kamerovým systémom. Dokument obsahuje piktogram s povinnou informáciou.

Popis

Ak monitorujete priestory kamerovým systémom, dotknutá osoba by mala byť vopred informovaná piktogramom a informáciou, kde sa dozvie viac o spracovaní jej osobných údajov. Stiahnite si tento dokument, vypíšte vaše údaje a dajte si to na vstupné dvere.