Dokumenty pre podnikanie

Dokumenty pre

Vzor: GDPR – Zmluva so sprostredkovateľom

10.00 

Prenos osobých údajov na sprostredkovateľov  je potrebné podložiť zmluvou. (Počet strán: 4)

Popis

Ak u Vás nastáva situácia, že osobné údaje (či už vašich zamestnancov, alebo zákazníkov) prenášate na iný podnikateľský subjekt – sprostredkovateľa, tak je vašou povinnosťou, ako prevádzkovateľa zabezpečiť zmluvou tzv. ,,poverenie“  sprostredkovateľa, ešte pred začatím spracúvania osobných údajov. Sprostredkovateľom môže byť napr. externá účtovná spoločnosť, BOZP technik, technik požiarnej ochrany a pod. (v spomenutých prípadoch dochádza k prenosu osobných údajov vašich zamestnancov na iné podnikateľské subjekty).

Dokument
Vzor: GDPR – Zmluva so sprostredkovateľom
si pre bezproblémové podnikanie stiahlo 18 firiem,
ktorým to ako prevencia slúži pred pokutami.
100 % garancia odbornosti.

Prečo nakúpiť:

 • odbornosť

  dokumenty vypracované odborníkmi z praxe
  a bývalými inšpektormi

 • know-how

  reálne know-how a spoľahlivosť

 • bezpečnosť

  zabezpečenie vašej prevádzky pred a po kontrole

 • poradenstvo

  aktívne poradenstvo

 • garanica

  stopercentná garancia