Reakcia pri kontrole a po kontrole

Vzor: NÁMIETKY VOČI ZÁKAZOVÝM OPATRENIAM – SOI (++)

59.00 

Často sa stáva, že riaditeľ inšpektorátu SOI nestihne na uvedené námietky reagovať, preto je tento vzor opravného prostriedku vhodný k zabráneniu začatia správneho konania a vyhnutiu sa tak prípadnej pokute. V tomto vzore dokumentu tiež účastník konania namieta, svojvoľné rozhodnutie inšpektorov o tom, že výrobok je nebezpečný. (Počet strán: 5)

Popis

Inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie odobrali v prevádzke účastníka konania vzorky – výrobky, ktoré zaslali na posúdenie bezpečnosti do skúšobného laboratória. Skúšobné laboratórium vydalo protokol, v ktorom konštatuje, že predmetné vzorky nevyhovujú požiadavkám. Z toho dôvodu tieto výrobky vyhlásili inšpektori za nebezpečné a vydali naň opatrenie – zákaz predaja a stiahnutie nebezpečného výrobku z trhu. Účastník konania v zákonnej 3-dňovej lehote podáva voči zákazovým opatreniam námietku.