Reakcia pri kontrole a po kontrole

Vzor: NÁMIETKY VOČI ZÁKAZOVÝM OPATRENIAM – SOI (+++)

59.00 

Často sa stáva, že riaditeľ inšpektorátu SOI nestihne na uvedené námietky reagovať, preto je tento vzor opravného prostriedku vhodný k zabráneniu začatia správneho konania a vyhnutiu sa tak prípadnej pokute. (Počet strán: 3)

Popis

Inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie zistili v prevádzke u účastníka konania, že údajne ponúka spotrebiteľom výrobky, ktoré nemali zabezpečené informačné povinnosti v kodifikovanej podobe štátneho jazyka (chýbajúce preklady). Na tieto výrobky vydali inšpektori opatrenie – zákaz predaja. Účastník konania v zákonnej 3-dňovej lehote podáva voči zákazovým opatreniam námietku, kde poukazuje na nezrozumiteľnosť, ktorá spočíva v tom, že opatrenie nešpecifikuje, ktoré konkrétne nedostatky má kontrolovaná osoba odstrániť, aké opatrenia má prijať, čo znamená, že je nezrozumiteľné a nejednoznačné.