Dokumenty pre podnikanie

Dokumenty pre

Ochranná známka – vypracovanie a podanie žiadosti pre zápis do registra

Registrácia loga alebo obchodného mena pomáha nielen k ochrane podnikateľa, ale prispieva tiež k imidžu firmy a budovaniu firemnej identity. Majiteľ ochrannej známky je oprávnený používať označenie ®.

Ochranná známka je na vnútroštátnej úrovni predmetom úpravy zákona č. 506/2009 Z. z., pričom ju môže tvoriť v zásade akékoľvek označenie, ktoré možno graficky znázorniť a ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar tovaru alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie.

Popis

Sprostredkujeme vám spoločnosť na dodanie služieb súvisiacich s registráciou ochrannej známky, ktoré zahŕňajú okrem posúdenia zápisnej spôsobilosti a rešerše, tiež prípravu a podanie žiadosti o zápis ochrannej známky do registra, ako aj zastupovanie pred Úradom priemyselného vlastníctva SR. Na základe vašich požiadaviek sa vám odporučí registrácia, či už slovnej, obrazovej alebo kombinovanej ochrannej známky. Okrem ochrannej známky SR vám tak budú poskytnuté tiež služby a poradenstvo súvisiace s registráciou ochrannej známky EÚ alebo medzinárodnej ochrannej známky. Výhody zápisu ochrannej známky:

 • majiteľ ochrannej známky má výlučné právo používať ochrannú známku, v súvislosti s konkrétnymi tovarmi a službami,
 • jednoduchšia súdna vymáhateľnosť práv v prípade ich porušenia,
 • právo používať označenie ®,
 • súčasť firemnej identity.

Uvedená suma za zápis je konečná (zápis troch tried), so všetkými poplatkami. Pre viac informácii nás kontaktujte na info@zrusene-pokuty.sk

Prečo nakúpiť:

 • odbornosť

  dokumenty vypracované odborníkmi z praxe
  a bývalými inšpektormi

 • know-how

  reálne know-how a spoľahlivosť

 • bezpečnosť

  zabezpečenie vašej prevádzky pred a po kontrole

 • poradenstvo

  aktívne poradenstvo

 • garanica

  stopercentná garancia