Reakcia pri kontrole a po kontrole

Vzor: Odvolanie voči rozhodnutiu – Colný úrad (pokuta 330 €)

79.00 

Počet strán: 13

Popis

Pracovníci colného úradu pri kontrole zistili nevydanie dokladu o kúpe. Odvolaním konateľ spochybňuje konanie kontrolného orgánu – inšpektorov pri zabezpečovaní dôkazov, ktoré ,,zjedli”.  🙂