Reakcia pri kontrole a po kontrole

Dokumenty pre

Vzor: ODVOLANIE VOČI ROZHODNUTIU – COLNÝ ÚRAD (POKUTA 700 €)

79.00 

Počet strán: 9

Popis

Pracovníci colného úradu pri kontrole zistili údajné nevydanie dokladu o kúpe. Colníci spísali zápisnicu a hneď rozhodnutím uložili kontrolovanej osobe pokutu 700 €. V odvolaní účastník konania tvrdí, že ,,…dôvodom pre zrušenie rozhodnutia správneho orgánu  pre nedostatočne zistený skutkový stav je aj postup, ak správny orgán v konaní neodstráni rozpory medzi výpoveďami účastníka konania a svedka a nevykoná dôkazy na preukázanie ich hodnovernosti.“

Dokument
Vzor: ODVOLANIE VOČI ROZHODNUTIU – COLNÝ ÚRAD (POKUTA 700 €)
si stiahlo 39 ľudí,
ktorí si ho modifikovali na vlastnú situáciu, aby sa tak mohli zákonne a úspešne brániť.

Prečo nakúpiť:

 • odbornosť

  dokumenty vypracované odborníkmi z praxe
  a bývalými inšpektormi

 • know-how

  reálne know-how a spoľahlivosť

 • bezpečnosť

  zabezpečenie vašej prevádzky pred a po kontrole

 • poradenstvo

  aktívne poradenstvo

 • garanica

  stopercentná garancia