Reakcia pri kontrole a po kontrole

Dokumenty pre

Vzor: ODVOLANIE VOČI ROZHODNUTIU – INŠPEKTORÁT PRÁCE (POKUTA 350 €)

79.00 

Počet strán: 10

Popis

Inšpektorát práce uložil účastníkovi konania pokutu za to, že zamestnanec účastníka konania nemal v pracovnej zmluve opis pracovnej činnosti a že bol nesprávne zaradený do stupňa náročnosti práce. Účastník konania poukazuje na procesné pochybenia správneho orgánu od prvého úkonu vykonaného správnym orgánom voči účastníkovi konania aj počas celým správnym konaním a tvrdí, že uvedené procesné pochybenia správneho orgánu sú takou vadou konania vedeného správnym orgánom, ktorá môže mať vplyv na zákonnosť napadnutého rozhodnutia.

Dokument
Vzor: ODVOLANIE VOČI ROZHODNUTIU – INŠPEKTORÁT PRÁCE (POKUTA 350 €)
si stiahlo 5 ľudí,
ktorí si ho modifikovali na vlastnú situáciu, aby sa tak mohli zákonne a úspešne brániť.

Prečo nakúpiť:

 • odbornosť

  dokumenty vypracované odborníkmi z praxe
  a bývalými inšpektormi

 • know-how

  reálne know-how a spoľahlivosť

 • bezpečnosť

  zabezpečenie vašej prevádzky pred a po kontrole

 • poradenstvo

  aktívne poradenstvo

 • garanica

  stopercentná garancia