Reakcia pri kontrole a po kontrole

Dokumenty pre

Vzor: ODVOLANIE VOČI ROZHODNUTIU – RÚVZ (POKUTA 500 €)

79.00 

Počet strán: 9

Popis

Inšpektorát regionálneho úradu verejného zdravotníctva uložil účastníkovi konania pokutu 500 € za to, že zamestnanci inšpektorátu namerali vyššiu hladinu povoleného zvuku z priestorov prevádzky účastníka konania. Kontrolovaná osoba nesúhlasi s postupom inšpektorov a v odvolaní tiež spomína: ,,Z rozhodnutia nie je zrejmé, že by pracovníci správneho orgánu dali pokyn ľuďom na ulici, aby boli ticho, nie je zrejmé, aby sa v spise nachádzal dôkaz o zákaze preletu lietadiel počas doby merania, nie je zrejmé, aby bol daný pokyn majiteľom psov, aby v čase merania sa neprechádzali so psami v blízkosti merania a aby psy neštekali, nie je zrejmý zákaz prejazdu motorových vozidiel počas merania v blízkosti meracieho miesta…Taktiež, za nesprávny a nezákonný postup považuje účastník konania skutočnosť, že orgán dozoru nespísal žiadnu zápisnicu po vyhotovení protokolu o meraní, v ktorej by uviedol výsledky merania a opatrenia ktoré s týchto výsledkov pre účastníka konania mali vyplývať…“

email Opýtať sa na produkt
[contact-form-7 404 "Nenájdené"]

Prečo nakúpiť

 • odbornosť

  dokumenty vypracované odborníkmi z praxe
  a bývalými inšpektormi

 • know-how

  reálne know-how a spoľahlivosť

 • bezpečnosť

  zabezpečenie vašej prevádzky pred a po kontrole

 • poradenstvo

  aktívne poradenstvo

 • garanica

  stopercentná garancia