Reakcia pri kontrole a po kontrole

Dokumenty pre

Vzor: ODVOLANIE VOČI ROZHODNUTIU – SLOVENSKÝ METROLOGICKÝ INŠPEKTORÁT (POKUTA 530 €)

79.00 

Počet strán: 8

Popis

Inšpektori metrologického inšpektorátu vykonali u účastníka konania kontrolu a uložili mu postih 530 € za to, že účastník konania mal používať neplatné meradla v súvislosti s platbami, resp, pri ochrane zdravia, bezpečnosti a majetku. Správny orgán ani v správnom konaní nedokázal a účastníkovi konania nebolo nespochybniteľným spôsobom dokázané, že predmetné meradla mal aj v skutočnosti  používať v súvislosti s platbami, že protokol je vadný pre zlé citácie zákonov a výrok rozhodnutia je nejednoznačný a nepreskúmateľný. Účastník konania v správnom konaní požiadal o vypočutie svedkov – inšpektorov a tvrdí, že správny orgán nedokázal ani jediný prípad, kedy by účastník konania predmetné meradla používal v súvislosti s platbami, resp, pri ochrane zdravia, bezpečnosti a majetku, to znamená, že správny orgán nedisponuje ani jedným materiálnym dôkazom o porušení § 19 ods. 1 a 2 písm. c ) zákona o metrológii  platnom v čase kontroly. A keďže materiálny znak porušenia povinnosti účastníkom konania chýba, nemôže dôjsť ani k postihovaniu účastníka konania.

Dokument
Vzor: ODVOLANIE VOČI ROZHODNUTIU – SLOVENSKÝ METROLOGICKÝ INŠPEKTORÁT (POKUTA 530 €)
si stiahlo 44 ľudí,
ktorí si ho modifikovali na vlastnú situáciu, aby sa tak mohli zákonne a úspešne brániť.

Prečo nakúpiť:

 • odbornosť

  dokumenty vypracované odborníkmi z praxe
  a bývalými inšpektormi

 • know-how

  reálne know-how a spoľahlivosť

 • bezpečnosť

  zabezpečenie vašej prevádzky pred a po kontrole

 • poradenstvo

  aktívne poradenstvo

 • garanica

  stopercentná garancia