Reakcia pri kontrole a po kontrole

Vzor: ODVOLANIE VOČI ROZHODNUTIU – SOI (POKUTA 1000 €)

79.00 

Počet strán: 10

Popis

Krajský inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie vykonal kontrolu a podnikateľskému subjektu uložil pokutu vo výške 1000 € za to, že vo všeobecných obchodných podmienkach na svojom e-shope pred uzatvorením zmluvy na diaľku jasne a zrozumiteľne spotrebiteľovi neoznámil platobné podmienky, dodacie podmienky, hlavné vlastnosti tovaru alebo charakter služby, informáciu o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, informáciu o možnosti spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy a ďalšie chýbajúce, alebo nepresné informácie asi na troch stranách. Kontrolovaná osoba sa voči rozhodnutiu krajského inšpektorátu SOI odvolala a a poukázala na: ,,Správny orgán okrem citovania právnych predpisov a citovania Obchodných podmienok nezákonne získaných inak nedokázal svoje tvrdenia, napr. vykonaním kontrolného nákupu na čo má oprávnenie. Svoje tvrdenia opiera len skutočnosti, ktoré mali nastať bez prítomnosti a dokazovania správneho orgánu ako orgánu dozoru…Správny orgán sa nevysporiadal, a nedôvodil pre ktoré okolnosti nebolo, resp. nemohlo byť dokazovanie porušovania citovaného zákona realizované.“