Reakcia pri kontrole a po kontrole

Dokumenty pre

Vzor: ODVOLANIE VOČI ROZHODNUTIU – SOI (POKUTA 600 €) (+)

79.00 

Počet strán: 9

Popis

Inšpektori SOI kontrolovali u účastníka konania internetový obchod (e-shop), kde vo všeobecných obchodných podmienkach zistili údajné porušenie povinnosti predávajúceho pred uzavretím zmluvy na diaľku jasne a zrozumiteľne oznámiť‘ spotrebiteľovi náklady na dopravu, dodanie,… a mnoho iných ustanovení. Kontrolovanej osobe uložili pokutu vo výške 600 €. Účastník konania sa vyjadruje, že nemá vedomosť akou formou boli kopírované údaje zo stránky účastníka konania a ako boli vytlačené, vytýka kontrolnému orgánu nesprávny postup pri kontrole a tiež tvrdí, že ,,pri skutkovom vymedzení správneho deliktu nie je postačujúcim tvrdenie o porušení príslušného zákona… bez zákonne získaného dôkazu…“

Dokument
Vzor: ODVOLANIE VOČI ROZHODNUTIU – SOI (POKUTA 600 €) (+)
si stiahlo 8 ľudí,
ktorí si ho modifikovali na vlastnú situáciu, aby sa tak mohli zákonne a úspešne brániť.

Prečo nakúpiť:

 • odbornosť

  dokumenty vypracované odborníkmi z praxe
  a bývalými inšpektormi

 • know-how

  reálne know-how a spoľahlivosť

 • bezpečnosť

  zabezpečenie vašej prevádzky pred a po kontrole

 • poradenstvo

  aktívne poradenstvo

 • garanica

  stopercentná garancia