Reakcia pri kontrole a po kontrole

Dokumenty pre

Vzor: ODVOLANIE VOČI ROZHODNUTIU – SOI (POKUTA 600 €)

79.00 

Počet strán: 3

Popis

Podnikateľská jednotka dostala pokutu 600€ za údajné nevydanie dokladu o kúpe. Účastník konania popiera tvrdenie inšpektorov Slovenskej obchodnej inšpekcie a vo svojom odvolaní uvádza, že o vykonaných dôkazoch nebola nikdy správnym orgánom spísaná riadna zápisnica za účasti účastníka konania a účastník sa v konaniach pred správnym orgánom  nemohol vyjadriť k veci ústne, nemal možnosť byť prítomný pri výsluchu svedkov a nemohol im klásť otázky.

Dokument
Vzor: ODVOLANIE VOČI ROZHODNUTIU – SOI (POKUTA 600 €)
si stiahlo 29 ľudí,
ktorí si ho modifikovali na vlastnú situáciu, aby sa tak mohli zákonne a úspešne brániť.

Prečo nakúpiť:

 • odbornosť

  dokumenty vypracované odborníkmi z praxe
  a bývalými inšpektormi

 • know-how

  reálne know-how a spoľahlivosť

 • bezpečnosť

  zabezpečenie vašej prevádzky pred a po kontrole

 • poradenstvo

  aktívne poradenstvo

 • garanica

  stopercentná garancia