Reakcia pri kontrole a po kontrole

Vzor: ODVOLANIE VOČI ROZHODNUTIU – SOI (POKUTA 600 €)

79.00 

Počet strán: 3

Popis

Podnikateľská jednotka dostala pokutu 600€ za údajné nevydanie dokladu o kúpe. Účastník konania popiera tvrdenie inšpektorov Slovenskej obchodnej inšpekcie a vo svojom odvolaní uvádza, že o vykonaných dôkazoch nebola nikdy správnym orgánom spísaná riadna zápisnica za účasti účastníka konania a účastník sa v konaniach pred správnym orgánom  nemohol vyjadriť k veci ústne, nemal možnosť byť prítomný pri výsluchu svedkov a nemohol im klásť otázky.