Reakcia pri kontrole a po kontrole

Dokumenty pre

Vzor: ODVOLANIE VOČI ROZHODNUTIU – SOI (POKUTA 900 €)

79.00 

Počet strán: 5

Popis

Účastníkovi konania bola rozhodnutím krajského inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie uložená pokuta 900 € za údajné porušenie povinnosti predávajúceho podľa zákona č. 250/1007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov: ,,nedoliatie“ deklarovaných alkoholických nápojov, chýbajúce označenia miery, alebo množstva predávaných nápojov v cenníku a chýbajúci oznam o alternatívnom riešení sporov. Účastník konania poukazuje v odvolaní aj na skutočnosť, že výrok uvedeného rozhodnutia neobsahuje uvedenie presného popisu ako k spáchaniu správneho deliktu malo dôjsť, resp. je nedostatočné a neúplné, čo spôsobuje podozrenie, že skutok môže byť zamenený s iným skutkom a následne táto skutočnosť spôsobuje nepreskúmateľnosť rozhodnutia pre nedostatok dôvodov.

email Opýtať sa na produkt

  Máte otázky ohľadom tohto produktu?
  Neváhajte a napíšte nám!


  Dokument
  Vzor: ODVOLANIE VOČI ROZHODNUTIU – SOI (POKUTA 900 €)
  si stiahlo 24 ľudí,
  ktorí si ho modifikovali na vlastnú situáciu, aby sa tak mohli zákonne a úspešne brániť.

  Prečo nakúpiť:

  • odbornosť

   dokumenty vypracované odborníkmi z praxe
   a bývalými inšpektormi

  • know-how

   reálne know-how a spoľahlivosť

  • bezpečnosť

   zabezpečenie vašej prevádzky pred a po kontrole

  • poradenstvo

   aktívne poradenstvo

  • garanica

   stopercentná garancia