Reakcia pri kontrole a po kontrole

Vzor: ODVOLANIE VOČI ROZHODNUTIU – SOI (pokuta 400 €)

79.00 

Počet strán: 9

Popis

Kontrolou obchodných podmienok boli inšpektormi Slovenskej obchodnej inšpekcie zistené rôzne porušenia, za čo bola uložená sankcia 400 €. 

Odvolaním konateľ spochybňuje konanie kontrolného orgánu – právneho oddelenia a inšpektorov SOI.