Reakcia pri kontrole a po kontrole

Dokumenty pre

Vzor: ODVOLANIE VOČI ROZHODNUTIU – SOI (pokuta 400 €)

79.00 

Počet strán: 9

Popis

Kontrolou obchodných podmienok boli inšpektormi Slovenskej obchodnej inšpekcie zistené rôzne porušenia, za čo bola uložená sankcia 400 €. 

Odvolaním konateľ spochybňuje konanie kontrolného orgánu – právneho oddelenia a inšpektorov SOI.

Dokument
Vzor: ODVOLANIE VOČI ROZHODNUTIU – SOI (pokuta 400 €)
si stiahlo 19 ľudí,
ktorí si ho modifikovali na vlastnú situáciu, aby sa tak mohli zákonne a úspešne brániť.

Prečo nakúpiť:

 • odbornosť

  dokumenty vypracované odborníkmi z praxe
  a bývalými inšpektormi

 • know-how

  reálne know-how a spoľahlivosť

 • bezpečnosť

  zabezpečenie vašej prevádzky pred a po kontrole

 • poradenstvo

  aktívne poradenstvo

 • garanica

  stopercentná garancia