Dokumenty pre podnikanie

Vzor: Opravný list – autoservisy

5.00 

Opravný list odporúčame pripojiť k zákazkovému listu a ponechať v prípade kontroly. (Počet strán: 1)

Popis

Opravný list slúži na evidenciu prác a vykonávaných opráv predmetného vozidla.