Dokumenty pre podnikanie

Vzor: Pracovná zmluva

19.00 

Počet strán: 6

Popis

Vzor dokumentu – Pracovná zmluva je rozšírený aj o ustanovenia, v ktorých je zamestnanec upozornený na ochranu dôverných informácií, zákaz konkurencie, ochranu osobných údajov, hmotnú zodpovednosť a podobne.