Reakcia pri kontrole a po kontrole

Dokumenty pre

Vzor: Protokol o vykonanej kontrole – Inšpektorát práce

19.00 

Popis

Výkon inšpekcie práce bol zameraný na kontrolu dodržiavania zákazu nelegálneho zamestnávania. Protokol zaznamenáva zistené nedostatky a následne pre zamestnávateľa uložené opatrenia. Počet strán: 4

Dokument
Vzor: Protokol o vykonanej kontrole – Inšpektorát práce
si stiahlo 67 ľudí,
ktorí si ho modifikovali na vlastnú situáciu, aby sa tak mohli zákonne a úspešne brániť.

Prečo nakúpiť:

 • odbornosť

  dokumenty vypracované odborníkmi z praxe
  a bývalými inšpektormi

 • know-how

  reálne know-how a spoľahlivosť

 • bezpečnosť

  zabezpečenie vašej prevádzky pred a po kontrole

 • poradenstvo

  aktívne poradenstvo

 • garanica

  stopercentná garancia