Dokumenty pre podnikanie

Reklamačný manuál

15.00 

Reklamačný manuál obsahuje aj vzor stanoviska určenej osoby, ale aj vzor oprávnenia pre určenú osobu, ktorá vydáva stanoviská k posudzovaným výrobkom. Naučte sa jednoducho a vzorovo vybavovať spotrebiteľské reklamácie.

Popis

Reklamačný manuál vám dá návod, ako postupovať pri vybavovaní spotrebiteľských reklamácií. Taktiež spôsob, ako zákonným, legislatívne jednoduchým a správnym spôsobom zamietnuť reklamáciu, zoznam náležitostí, ktoré má obsahovať stanovisko určenej osoby a oprávnenie pre určenú osobu. A to všetko jednoducho a zrozumiteľne!