Dokumenty pre podnikanie

Vzor: Reklamačný poriadok

10.00 

Pre vzorové riešenie spotrebiteľských reklamácii odporúčame zakúpiť aj dokument ,,Reklamačný manuál + Stanovisko určenej osoby + Oprávnenie pre určenú osobu”.

Popis

Ďalšou zo zákonných náležitostí je reklamačný poriadok, v ktorom je predávajúci povinný spotrebiteľa informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o spôsobe vykonávania záručných opráv. 

Reklamačný poriadok musí byť umiestnený na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi.

Vzor dokumentu – Reklamačný poriadok si jednoducho prispôsobíte podľa potrieb vašej prevádzky. Priamo v ňom je predpripravené všetko potrebné, stačí doplniť údaje o prevádzke a spoločnosti.