Dokumenty pre podnikanie

Dokumenty pre

Vzor: Reklamačný poriadok

15.00 

Pre vzorové riešenie spotrebiteľských reklamácii odporúčame zakúpiť aj dokument ,,Reklamačný manuál + Stanovisko určenej osoby + Oprávnenie pre určenú osobu”.

Popis

Ďalšou zo zákonných náležitostí je reklamačný poriadok, v ktorom je predávajúci povinný spotrebiteľa informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o spôsobe vykonávania záručných opráv. 

Reklamačný poriadok musí byť umiestnený na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi.

Vzor dokumentu – Reklamačný poriadok si jednoducho prispôsobíte podľa potrieb vašej prevádzky. Priamo v ňom je predpripravené všetko potrebné, stačí doplniť údaje o prevádzke a spoločnosti. 

 

Dokument
Vzor: Reklamačný poriadok
si pre bezproblémové podnikanie stiahlo 47 firiem,
ktorým to ako prevencia slúži pred pokutami.
100 % garancia odbornosti.

Prečo nakúpiť:

 • odbornosť

  dokumenty vypracované odborníkmi z praxe
  a bývalými inšpektormi

 • know-how

  reálne know-how a spoľahlivosť

 • bezpečnosť

  zabezpečenie vašej prevádzky pred a po kontrole

 • poradenstvo

  aktívne poradenstvo

 • garanica

  stopercentná garancia