Dokumenty pre podnikanie

Vzor: Reklamačný PROTOKOL

10.00 

Reklamačný protokol (alebo reklamačný lístok) je už upravený aj o poučenie pre spotrebiteľa. V papiernictvách to takto nenájdete.

Popis

Reklamačný protokol je dokument, prostredníctvom ktorého si spotrebiteľ uplatňuje u predávajúceho 

reklamáciu. 

Náš vzor dokumentu – Reklamačný protokol je nachystaný tak, že v ňom vyplňujete predpísané údaje a 

zaškrtávate možnosti. Neexistuje, aby ste pri vybavovaní reklamácii pri tomto protokole pochybili. Ďalšou

výhodou využívania tohto reklamačného protokolu je to, že už nebudete potrebovať ,,knihu reklamácii”, 

nakoľko si evidenciu reklamácii vytvoríte automaticky tak, že reklamačné protokoly jednoducho budete 

chronologicky podľa čísla ukladať na seba.

Počet strán: 1