Dokumenty pre podnikanie

Dokumenty pre

Zľava

Simulovaná kontrola (e-shop)

199.00  149.00 

Slovenská obchodná inšpekcia od 10.12.2019 do 28.02.2020 kontrolovala internetové obchody (e-shopy).
Výsledok: 93,5 % s nedostatkami!

Zo stanoviska SOI: ,,Z výsledkov kontrol je zrejmé, že internetové obchody podcenili právnu stránku obsahu VOP, ktoré formulovali bez ohľadu na ustanovenia právnych predpisov, týkajúcich sa uvedenej problematiky.“

,,V dôsledku veľkého množstva nedostatkov zistených u kontrolovaných subjektov prevádzkujúcich internetové obchody bude SOI aj v budúcnosti venovať uvedenej problematike zvýšenú pozornosť, keďže využívanie služieb internetových obchodov a nakupovanie prostredníctvom nich sa stáva čoraz viac preferovanou spotrebiteľskou voľbou. Kontroly e-shopov budú preto pokračovať v pravidelných intervaloch.“
(zdroj:https://www.soi.sk/sk/Kontrolna-cinnost/Vysledky-kontrol-SOI/vysledok-kontroly-internetovych-obchodov.soi)

Popis

Simulovaná kontrola vášho e-shopu zahŕňa zhodnotenie a oboznámenie, čo môže byť predmetom príslušnej kontroly vo vzťahu k spotrebiteľom, informácie o najčastejších nedostatkoch pri predaji na diaľku a porovnanie stavu legislatívneho so stavom aktuálnym (obchodné podmienky, reklamácie, odstúpenie od kúpnej zmluvy, ochrana osobných údajov, atď.). Prejdeme si tiež spoločne celým nákupným procesom tak, ako to robia aj inšpektori. Vo finále tak získate informácie, či je potrebné niečo vylepšiť, alebo či bolo všetko OK. Doprajte si viac istoty!

email Opýtať sa na produkt

    Máte otázky ohľadom tohto produktu?
    Neváhajte a napíšte nám!