Zrušené pokuty

SÚDOM ZRUŠENÁ POKUTA 2000 € – UDELENÁ INŠPEKTORÁTOM PRÁCE

9.00 

Počet strán: 12

Kategórie:
Popis

U podnikateľského subjektu bola vykonaná kontrola z inšpektorátu práce, kde bolo údajne zistené nelegálne zamestnávanie. Inšpektorát práce uložil kontrolovanej osobe pokutu 2000 € len na základe tvrdení čašníčky a jej ,,poznámkového bloku“, že v určité dni, pred nástupom do zamestnania bola na pracovisku. Kontrolovaná osoba popierala, že čašníčka u nej v tie dni pracovala a poukázala na to, že spomínaná čašníčka bola v tie dni len dohodnúť podmienky nástupu do zamestnania. Inšpektorát práce ,,poznámkový blok“ čašníčky vyhotovil ako evidenciu dochádzky a konštatoval porušenie zákona.  Kontrolovaná osoba sa voči pokute odvolala, druhostupňový správny orgán odvolanie neakceptoval a pokutu potvrdil. Následne kontrolovaná osoba podala žalobu, aby súd preskúmal zákonnosť rozhodnutia. Súd konštatoval, že inšpektorát práce neúplne zistil skutkový stavu veci, neodstránil rozpory a neskúmal všetky zistené skutočnosti v súlade so zákonom o nelegálnej práci a preto rozhodnutie o uložení pokuty zrušil.