Zrušené pokuty

SÚDOM ZRUŠENÁ POKUTA 2000 € – UDELENÁ ÚRADOM PRÁCE

9.00 

Počet strán: 12

Kategórie:
Popis

Podnikateľský subjekt dostal pokutu 2000 € od úradu práce, nakoľko kontrolou bolo zistené, že zamestnanec nebol v minulosti určitý čas prihlásený v sociálnej poisťovni. Kontrolovaná osoba voči pokute podala odvolanie, ktoré bolo správnym orgánom zamietnuté. Následne bola zo strany kontrolovanej osoby podaná žaloba na súd, na správny orgán, kde podnikateľský subjekt žiadal preskúmať zákonnosť rozhodnutia. Súd rozhodnutie ústredia a úradu práce zrušil a vec vrátil správnemu orgánu prvého stupňa na nové konanie.