Zrušené pokuty

Dokumenty pre

SÚDOM ZRUŠENÁ POKUTA 2000 € – UDELENÁ ÚRADOM PRÁCE

9.00 

Počet strán: 12

Popis

Podnikateľský subjekt dostal pokutu 2000 € od úradu práce, nakoľko kontrolou bolo zistené, že zamestnanec nebol v minulosti určitý čas prihlásený v sociálnej poisťovni. Kontrolovaná osoba voči pokute podala odvolanie, ktoré bolo správnym orgánom zamietnuté. Následne bola zo strany kontrolovanej osoby podaná žaloba na súd, na správny orgán, kde podnikateľský subjekt žiadal preskúmať zákonnosť rozhodnutia. Súd rozhodnutie ústredia a úradu práce zrušil a vec vrátil správnemu orgánu prvého stupňa na nové konanie.

Dokument
SÚDOM ZRUŠENÁ POKUTA 2000 € – UDELENÁ ÚRADOM PRÁCE
si stiahlo 26 ľudí.
Je to výsledkom činnosti konania podnikateľa. Ak by sa v správnom konaní nebránil, pokute by sa nevyhol.

Prečo nakúpiť:

 • odbornosť

  dokumenty vypracované odborníkmi z praxe
  a bývalými inšpektormi

 • know-how

  reálne know-how a spoľahlivosť

 • bezpečnosť

  zabezpečenie vašej prevádzky pred a po kontrole

 • poradenstvo

  aktívne poradenstvo

 • garanica

  stopercentná garancia