Reakcia pri kontrole a po kontrole

Dokumenty pre

Vzor: VYJADRENIE K OZNÁMENIU O ĎALŠOM KONANÍ – COLNÝ ÚRAD

59.00 

Počet strán: 5

Popis

Zamestnanci Colného úradu vykonali miestne zisťovanie u účastníka konania, zamerané za účelom zistenia, či účastník konania eviduje tržbu v elektronickej registračnej pokladnici. Zamestnanci správneho orgánu tvrdili, že pracovníčka účastníka konania doklady o kúpe za zakúpené produkty nevydala. Účastník konania tvrdil v spr’vnom konaní opak, že doklady o kúpe z ERP vydané zamestnancom Colného úradu vydané boli. Správny orgán prvého stupňa vyjadrenie účastníka konania neakceptoval a uložil mu pokutu. ůčastník konania podal odvolanie a druhostupňový správny orgán (Finančné riaditeľstvo) pokutu vydanú Colným úradom zrušil a nariadil odstrániť rozpory, pričom Colný úrad je viazaný právnym názorom orgánu druhej inštancie. Na to Colný úrad opätovne vyzýva účastníka konania na vyjadrenie k ďalšiemu konaniu. Účastník konania sa stotožňuje s tým, na čo poukazoval v odvolaní, na procesné porušenia jeho procesných práv, na rozpory vo vyjadrení zamestnancov colného úradu a na to, že: ,,Účastník konania žiada preskúmať za jeho osobnej prítomnosti na ústnom pojednávaní, okrem výsluchu menovaných svedkov aj dôvod, z ktorého pracovníci správneho orgánu zjedia dôkazy o vykonaní kontrolného nákupu a potom tvrdia, že mali vykonať kontrolný nákup.“ 🙂 

email Opýtať sa na produkt

  Máte otázky ohľadom tohto produktu?
  Neváhajte a napíšte nám!


  Dokument
  Vzor: VYJADRENIE K OZNÁMENIU O ĎALŠOM KONANÍ – COLNÝ ÚRAD
  si stiahlo 1 ľudí,
  ktorí si ho modifikovali na vlastnú situáciu, aby sa tak mohli zákonne a úspešne brániť.

  Prečo nakúpiť:

  • odbornosť

   dokumenty vypracované odborníkmi z praxe
   a bývalými inšpektormi

  • know-how

   reálne know-how a spoľahlivosť

  • bezpečnosť

   zabezpečenie vašej prevádzky pred a po kontrole

  • poradenstvo

   aktívne poradenstvo

  • garanica

   stopercentná garancia