Reakcia pri kontrole a po kontrole

Dokumenty pre

Vzor: Vyjadrenie k oznámeniu o začatí správneho konania – RVPS

59.00 

Počet strán: 5

Popis

Regionálna veterinárna a potravinová správa zistila kontrolou prevádzke údajné porušenia:
a) chýbajúce označenie dátumu spotreby po narušení obalu výrobkov, b) chýbajúca kalibrácia teplomera, c) chýbajúca evidencia o množstve vyprodukovaného odpadu, e) iné

Dokument
Vzor: Vyjadrenie k oznámeniu o začatí správneho konania – RVPS
si stiahlo 7 ľudí,
ktorí si ho modifikovali na vlastnú situáciu, aby sa tak mohli zákonne a úspešne brániť.

Prečo nakúpiť:

 • odbornosť

  dokumenty vypracované odborníkmi z praxe
  a bývalými inšpektormi

 • know-how

  reálne know-how a spoľahlivosť

 • bezpečnosť

  zabezpečenie vašej prevádzky pred a po kontrole

 • poradenstvo

  aktívne poradenstvo

 • garanica

  stopercentná garancia