Reakcia pri kontrole a po kontrole

Dokumenty pre

Vzor: VYJADRENIE K OZNÁMENIU O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA – SOI (+)

59.00 

Počet strán: 1

Popis

Inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie tvrdili, že pri kontrole na prevádzke u účastníka konania nedošlo pri kontrolnom nákupe k vydaniu dokladu o kúpe. Účastník konania tvrdí, že inšpekčný záznam iný známy podklad z uvedenej kontroly neobsahuje podstatný dôkaz – výsluch svedka, ani jeho vyjadrenie, ktorý mal byť prítomný pri kontrolnom nákupe, preto žiada o zastavenie konania. 

Dokument
Vzor: VYJADRENIE K OZNÁMENIU O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA – SOI (+)
si stiahlo 35 ľudí,
ktorí si ho modifikovali na vlastnú situáciu, aby sa tak mohli zákonne a úspešne brániť.

Prečo nakúpiť:

 • odbornosť

  dokumenty vypracované odborníkmi z praxe
  a bývalými inšpektormi

 • know-how

  reálne know-how a spoľahlivosť

 • bezpečnosť

  zabezpečenie vašej prevádzky pred a po kontrole

 • poradenstvo

  aktívne poradenstvo

 • garanica

  stopercentná garancia