Reakcia pri kontrole a po kontrole

Vzor: VYJADRENIE K OZNÁMENIU O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA – SOI (+)

59.00 

Počet strán: 1

Popis

Inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie tvrdili, že pri kontrole na prevádzke u účastníka konania nedošlo pri kontrolnom nákupe k vydaniu dokladu o kúpe. Účastník konania tvrdí, že inšpekčný záznam iný známy podklad z uvedenej kontroly neobsahuje podstatný dôkaz – výsluch svedka, ani jeho vyjadrenie, ktorý mal byť prítomný pri kontrolnom nákupe, preto žiada o zastavenie konania.