Reakcia pri kontrole a po kontrole

Dokumenty pre

Vzor: VYJADRENIE K OZNÁMENIU O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA – SOI (+++)

59.00 

Počet strán: 3

Popis

Inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie tvrdili, že pri kontrole na prevádzke u účastníka konania nedošlo pri kontrolnom nákupe k vydaniu dokladu o kúpe. Účastník konania (cudzinec) opakovane oznamuje správnemu orgánu, že nerozumie dostatočne dobre a zrozumiteľne slovenskému jazyku v ktorom je správne konanie vedené. Vo svojom vyjadrení účastník konania žiada o zastavenie konania aj z dôvodu toho, že nie je zrejmé aké dôvody viedli pracovníka kontrolného orgánu ku skonzumovaniu dôkazu o vykonaní kontrolného nákupu, keď tvrdia, že doklad o kúpe vydaný nebol 🙂

Dokument
Vzor: VYJADRENIE K OZNÁMENIU O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA – SOI (+++)
si stiahlo 8 ľudí,
ktorí si ho modifikovali na vlastnú situáciu, aby sa tak mohli zákonne a úspešne brániť.

Prečo nakúpiť:

 • odbornosť

  dokumenty vypracované odborníkmi z praxe
  a bývalými inšpektormi

 • know-how

  reálne know-how a spoľahlivosť

 • bezpečnosť

  zabezpečenie vašej prevádzky pred a po kontrole

 • poradenstvo

  aktívne poradenstvo

 • garanica

  stopercentná garancia