Reakcia pri kontrole a po kontrole

Dokumenty pre

Vzor: VYJADRENIE K OZNÁMENIU O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA – SOI (++++)

59.00 

Počet strán: 3

Popis

Inšpektori SOI kontrolovali u účastníka konania internetový obchod (e-shop), kde vo všeobecných obchodných podmienkach zistili údajné porušenie povinnosti predávajúceho pred uzavretím zmluvy na diaľku jasne a zrozumiteľne oznámiť‘ spotrebiteľovi náklady na dopravu, dodanie,… a mnoho iných ustanovení. Voči kontrolovanej osobe začínajú správne konanie. Účastník konania sa vyjadruje, že nemá vedomosť akou formou boli kopírované údaje zo stránky účastníka konania a ako boli vytlačené, vytýka kontrolnému orgánu nesprávny postup pri kontrole a tiež tvrdí, že nemá ,,vedomosť o technickom stave elektronických prístrojov kontrolného orgánu a technickú znalosť jeho pracovníkov a oprávnenosť pri kopírovaní údajov súvisiacich s kontrolnou činnosťou u účastníka konania.“

Dokument
Vzor: VYJADRENIE K OZNÁMENIU O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA – SOI (++++)
si stiahlo 21 ľudí,
ktorí si ho modifikovali na vlastnú situáciu, aby sa tak mohli zákonne a úspešne brániť.

Prečo nakúpiť:

 • odbornosť

  dokumenty vypracované odborníkmi z praxe
  a bývalými inšpektormi

 • know-how

  reálne know-how a spoľahlivosť

 • bezpečnosť

  zabezpečenie vašej prevádzky pred a po kontrole

 • poradenstvo

  aktívne poradenstvo

 • garanica

  stopercentná garancia