Reakcia pri kontrole a po kontrole

Dokumenty pre

Vzor: VYJADRENIE K OZNÁMENIU O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA – SOI (+++++)

59.00 

Počet strán: 3

Popis

Inšpektori SOI vykonali u účastníka konania výkon kontroly, kde malo byť zistené  porušenie zákazu predaja tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov. Účastník konania vo svojom vyjadrení poukazuje, že ,,…správnemu orgánu prináleží dokázať skutočnosti, ktoré tvrdí a na ktorých zakladá svoje začatie správneho konania a tiež žiada správny orgán dokázať tie skutočnosti, ktoré sú prekážkou právnej účinnosti skutočností obsiahnutých v podklade pre správne konanie.“    

Dokument
Vzor: VYJADRENIE K OZNÁMENIU O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA – SOI (+++++)
si stiahlo 30 ľudí,
ktorí si ho modifikovali na vlastnú situáciu, aby sa tak mohli zákonne a úspešne brániť.

Prečo nakúpiť:

 • odbornosť

  dokumenty vypracované odborníkmi z praxe
  a bývalými inšpektormi

 • know-how

  reálne know-how a spoľahlivosť

 • bezpečnosť

  zabezpečenie vašej prevádzky pred a po kontrole

 • poradenstvo

  aktívne poradenstvo

 • garanica

  stopercentná garancia