Reakcia pri kontrole a po kontrole

Dokumenty pre

Vzor: VYJADRENIE K OZNÁMENIU O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA – SOI (++++++)

59.00 

Počet strán: 3

Popis

Inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie údajne zistili, že pri kontrole na prevádzke u účastníka konania nedošlo pri kontrolnom nákupe prostredníctvom maloletej osoby k vydaniu dokladu o kúpe. Účastník konania má podozrenie, ,,že v podklade pre správne konanie môže byť príliš formálne, nedostatočne a neobjektívne opísanie zisteného stavu, keď pracovníci správneho orgánu nezadokumentovali presný opis vykonania kontrolného nákupu…“ preto žiada o zastavenie konania. 

Dokument
Vzor: VYJADRENIE K OZNÁMENIU O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA – SOI (++++++)
si stiahlo 18 ľudí,
ktorí si ho modifikovali na vlastnú situáciu, aby sa tak mohli zákonne a úspešne brániť.

Prečo nakúpiť:

 • odbornosť

  dokumenty vypracované odborníkmi z praxe
  a bývalými inšpektormi

 • know-how

  reálne know-how a spoľahlivosť

 • bezpečnosť

  zabezpečenie vašej prevádzky pred a po kontrole

 • poradenstvo

  aktívne poradenstvo

 • garanica

  stopercentná garancia