Reakcia pri kontrole a po kontrole

Dokumenty pre

Vzor: VYJADRENIE K OZNÁMENIU O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA – SOI (+++++++)

59.00 

Počet strán: 4

Popis

Inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie údajne zistili, že pri kontrole na prevádzke u účastníka konania nedošlo pri druhom kontrolnom nákupe k vydaniu dokladu o kúpe. Účastník konania má podozrenie, ,,že v podklade pre správne konanie môže byť príliš formálne, nedostatočne a neobjektívne opísanie zisteného stavu, keď pracovníci správneho orgánu nezadokumentovali presný opis vykonania kontrolného nákupu…“ preto žiada o zastavenie konania. Účastník konania tvrdí, že aj druhý kontrolný nákup bol riadne zaregistrovaný do ERP a doklad o kúpe druhého kontrolného nákupu bol vydaný ešte pred preukázaním sa inšpektorov služobnými preukazmi. O tomto tvrdení účastníka konania existuje dôkaz doklad o kúpe č. ………, ktorý si zabezpečili samotní inšpektori. Účastník konania svojím vyjadrením tiež podrobne rozpisuje a poukazuje, že nie je možné za dvadsať minút vykonať kontrolu, s takým rozsahom popísaným v inšpekčnom zázname a ešte aj napísať samotný inšpekčný záznam, nakoľko písanie inšpekčného záznamu a opis zistených skutočnosti, musí trvať určite viac ako uvedený čas.

Dokument
Vzor: VYJADRENIE K OZNÁMENIU O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA – SOI (+++++++)
si stiahlo 13 ľudí,
ktorí si ho modifikovali na vlastnú situáciu, aby sa tak mohli zákonne a úspešne brániť.

Prečo nakúpiť:

 • odbornosť

  dokumenty vypracované odborníkmi z praxe
  a bývalými inšpektormi

 • know-how

  reálne know-how a spoľahlivosť

 • bezpečnosť

  zabezpečenie vašej prevádzky pred a po kontrole

 • poradenstvo

  aktívne poradenstvo

 • garanica

  stopercentná garancia