Reakcia pri kontrole a po kontrole

Dokumenty pre

Vzor: VYJADRENIE K OZNÁMENIU O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA – SOI

59.00 

Počet strán: 2

Popis

Kontrolou bolo na prevádzke zistené porušenia:
a) chýbajúci oznam o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, b) chýbajúce preklady – tovar nebol v kodifikovanej podobe štátneho jazyka.

Účastník konania podáva vyjadrenie.

Dokument
Vzor: VYJADRENIE K OZNÁMENIU O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA – SOI
si stiahlo 9 ľudí,
ktorí si ho modifikovali na vlastnú situáciu, aby sa tak mohli zákonne a úspešne brániť.

Prečo nakúpiť:

 • odbornosť

  dokumenty vypracované odborníkmi z praxe
  a bývalými inšpektormi

 • know-how

  reálne know-how a spoľahlivosť

 • bezpečnosť

  zabezpečenie vašej prevádzky pred a po kontrole

 • poradenstvo

  aktívne poradenstvo

 • garanica

  stopercentná garancia