Reakcia pri kontrole a po kontrole

Dokumenty pre

Vzor: Dodatok k protokolu – Inšpektorát práce

19.00 

Popis

Po tom, čo  bol obsah protokolu prerokovaný a kontrolovaná osoba vyjadrila nesúhlasné stanovisko s obsahom protokolu, inšpektor práce spísal dodatok, kde trvá na nedostatku tak, ako je uvedené v predmetnom protokole. Počet strán: 3

Dokument
Vzor: Dodatok k protokolu – Inšpektorát práce
si stiahlo 79 ľudí,
ktorí si ho modifikovali na vlastnú situáciu, aby sa tak mohli zákonne a úspešne brániť.

Prečo nakúpiť:

 • odbornosť

  dokumenty vypracované odborníkmi z praxe
  a bývalými inšpektormi

 • know-how

  reálne know-how a spoľahlivosť

 • bezpečnosť

  zabezpečenie vašej prevádzky pred a po kontrole

 • poradenstvo

  aktívne poradenstvo

 • garanica

  stopercentná garancia