Reakcia pri kontrole a po kontrole

Dokumenty pre

Vzor: Oznámenie o začatí správneho konania – Inšpektorát práce

19.00 

Popis

Zamestnanci inšpektorátu práce po vykonanej kontrole a na základe zistených nedostatkov zdokumentovaných v protokole začínajú voči účastníkovi konania správne konanie vo veci uloženia pokuty. Počet strán: 2

Dokument
Vzor: Oznámenie o začatí správneho konania – Inšpektorát práce
si stiahlo 73 ľudí,
ktorí si ho modifikovali na vlastnú situáciu, aby sa tak mohli zákonne a úspešne brániť.

Prečo nakúpiť:

 • odbornosť

  dokumenty vypracované odborníkmi z praxe
  a bývalými inšpektormi

 • know-how

  reálne know-how a spoľahlivosť

 • bezpečnosť

  zabezpečenie vašej prevádzky pred a po kontrole

 • poradenstvo

  aktívne poradenstvo

 • garanica

  stopercentná garancia