Reakcia pri kontrole a po kontrole

Dokumenty pre

Vzor: Rozhodnutie o uložení pokuty (6000 €) – Inšpektorát práce

19.00 

Popis

Inšpektorát práce v sídle kraja rozhodol o uložení pokuty vo výške 6000 eur. Podkladom pre vydanie rozhodnutia mal byť protokol z kontroly vykonanej u účastníka konania. Počet strán: 16

Prečo nakúpiť:

 • odbornosť

  dokumenty vypracované odborníkmi z praxe
  a bývalými inšpektormi

 • know-how

  reálne know-how a spoľahlivosť

 • bezpečnosť

  zabezpečenie vašej prevádzky pred a po kontrole

 • poradenstvo

  aktívne poradenstvo

 • garanica

  stopercentná garancia