Reakcia pri kontrole a po kontrole

Dokumenty pre

Vzor: Vyjadrenie k oznámeniu o začatí správneho konania – Inšpektorát práce

59.00 

Popis

Správny orgán uvádza porušenie povinností účastníka konania zaznamenaných v protokole, čo malo byť zistené pri výkone inšpekcie práce uskutočnenej inšpektorátom práce. Účastník konania aj v tomto vyjadrení (najprv sa vyjadril k protokolu) poukazuje na nepresne, nedostatočne a neobjektívne zistený a zdokumentovaný skutkový stav, najmä v tom, že inšpektor práce zabezpečoval dôkazy o znakoch závislej práce len z ústnych vyjadrení kontrolovaných osôb, pred obvineným účastníka konania a účastník konania nemal možnosť do doby písania tohto vyjadrenia tak isto vypočuť menované osoby tak, ako ich vypočul správny orgán prostredníctvom inšpektora práce. Účastník konania taktiež opakovane namieta zmätočnosť protokolu. Počet strán: 7

Dokument
Vzor: Vyjadrenie k oznámeniu o začatí správneho konania – Inšpektorát práce
si stiahlo 174 ľudí,
ktorí si ho modifikovali na vlastnú situáciu, aby sa tak mohli zákonne a úspešne brániť.

Prečo nakúpiť:

 • odbornosť

  dokumenty vypracované odborníkmi z praxe
  a bývalými inšpektormi

 • know-how

  reálne know-how a spoľahlivosť

 • bezpečnosť

  zabezpečenie vašej prevádzky pred a po kontrole

 • poradenstvo

  aktívne poradenstvo

 • garanica

  stopercentná garancia