Reakcia pri kontrole a po kontrole

Dokumenty pre

Vzor: Vyjadrenie k oznámeniu o začatí správneho konania – Inšpektorát práce

59.00 

Popis

Správny orgán uvádza porušenie povinností účastníka konania zaznamenaných v protokole, čo malo byť zistené pri výkone inšpekcie práce uskutočnenej inšpektorátom práce. Účastník konania aj v tomto vyjadrení (najprv sa vyjadril k protokolu) poukazuje na nepresne, nedostatočne a neobjektívne zistený a zdokumentovaný skutkový stav, najmä v tom, že inšpektor práce zabezpečoval dôkazy o znakoch závislej práce len z ústnych vyjadrení kontrolovaných osôb, pred obvineným účastníka konania a účastník konania nemal možnosť do doby písania tohto vyjadrenia tak isto vypočuť menované osoby tak, ako ich vypočul správny orgán prostredníctvom inšpektora práce. Účastník konania taktiež opakovane namieta zmätočnosť protokolu. Počet strán: 7

email Opýtať sa na produkt

  Máte otázky ohľadom tohto produktu?
  Neváhajte a napíšte nám!


  Dokument
  Vzor: Vyjadrenie k oznámeniu o začatí správneho konania – Inšpektorát práce
  si stiahlo 174 ľudí,
  ktorí si ho modifikovali na vlastnú situáciu, aby sa tak mohli zákonne a úspešne brániť.

  Prečo nakúpiť:

  • odbornosť

   dokumenty vypracované odborníkmi z praxe
   a bývalými inšpektormi

  • know-how

   reálne know-how a spoľahlivosť

  • bezpečnosť

   zabezpečenie vašej prevádzky pred a po kontrole

  • poradenstvo

   aktívne poradenstvo

  • garanica

   stopercentná garancia