Reakcia pri kontrole a po kontrole

Dokumenty pre

Vzor: Vyjadrenie k protokolu – Inšpektorát práce

29.00 

Popis

Výkon inšpekcie práce bol zameraný na kontrolu dodržiavania zákazu nelegálneho zamestnávania. Inšpektor protokolom zaznamenal zistené nedostatky a následne uložil zamestnávateľovi prijať opatrenia na nápravu. Kontrolovaná osoba svojou odpoveďou (vyjadrením k protokolu) nesúhlasí s obsahom protokolu, ani s postupom aký vykonal inšpektor práce a tiež tvrdí, že inšpektor práce nedôsledne, nedostatočne a neobjektívne zistil skutkový stav, a ten zaznamenal len tak, aby bol na škodu kontrolovanej osoby. Počet strán: 3

Dokument
Vzor: Vyjadrenie k protokolu – Inšpektorát práce
si stiahlo 153 ľudí,
ktorí si ho modifikovali na vlastnú situáciu, aby sa tak mohli zákonne a úspešne brániť.

Prečo nakúpiť:

 • odbornosť

  dokumenty vypracované odborníkmi z praxe
  a bývalými inšpektormi

 • know-how

  reálne know-how a spoľahlivosť

 • bezpečnosť

  zabezpečenie vašej prevádzky pred a po kontrole

 • poradenstvo

  aktívne poradenstvo

 • garanica

  stopercentná garancia