Dokumenty pre podnikanie

Vzor: Zákazkový list – autoservisy

10.00 

K zákazkovému listu doporučujeme tiež stiahnúť si vzor ,,Opravný list – autoservisy“. (Počet strán: 1)

Popis

Autoservisný zákazkový list slúži na jasné, prehľadné a presné prebratie vozidla od zákazníka. Sú v ňom vyšpecifikované všetky náležitosti, ktoré musí autoservis poskytnúť spotrebiteľovi ešte pred odovzdatím vozidla do opravy. Taktiež je tam zapracované poučenie pre spotrebiteľa, že ak si neprevezme opravený automobil v dohodnutom termíne, predávajúci ma podľa zákona možnosť účtovania skladného za omeškané dni.