Dokumenty pre podnikanie

Vzor: Zákazkový list – služby

10.00 

Vhodné pre prevádzky so službami, kde preberáte a opravujete zákazníkom ich majetok (oprava hodín, šperkov, servis lyží, oprava chladničiek a pod.). Počet strán: 1

Popis

Zákazkový list slúži na jasné, prehľadné a presné prebratie produktu od zákazníka, ktorý je potrebné opratiť. Sú v ňom vyšpecifikované všetky náležitosti, ktoré musí predávajúci poskytnúť spotrebiteľovi ešte pred odovzdatím produktu do opravy. Taktiež je tam zapracované poučenie pre spotrebiteľa, že ak si neprevezme opravený produkt v dohodnutom termíne, predávajúci ma podľa zákona možnosť účtovania skladného za omeškané dni.