Zrušené pokuty

Dokumenty pre

ZASTAVENIE KONANIA PO ZRUŠENEJ POKUTE 1000 € – Slovenská obchodná inšpekcia

19.00 

Počet strán: 3

Popis

Podnikateľský subjekt dostal pokutu od krajského inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI) za to, že spotrebiteľovi nevrátil všetky platby pri odstúpení od zmluvy v zákonnej 14-dňovej lehote a za nesprávne časti všeobecných obchodných podmienok (VOP) – kvalifikované SOI ako ,,nekalé obchodné praktiky“. Kontrolovaná osoba namietala zistenia inšpektorov SOI. Druhostupňový správny orgán potvrdil, že zákon v čase kontroly porušený nebol. Následne vrátil spis na nové konanie krajskému inšpektorátu SOI a ten konštatoval, že opätovnou kontrolou VOP zverejnených na stránke účastníka konania sa zmenil obsah VOP v súlade so zákonnými požiadavkami, čo malo za následok upustenie od sankcie.

Dokument
ZASTAVENIE KONANIA PO ZRUŠENEJ POKUTE 1000 € – Slovenská obchodná inšpekcia
si stiahlo 18 ľudí.
Je to výsledkom činnosti konania podnikateľa. Ak by sa v správnom konaní nebránil, pokute by sa nevyhol.

Prečo nakúpiť:

 • odbornosť

  dokumenty vypracované odborníkmi z praxe
  a bývalými inšpektormi

 • know-how

  reálne know-how a spoľahlivosť

 • bezpečnosť

  zabezpečenie vašej prevádzky pred a po kontrole

 • poradenstvo

  aktívne poradenstvo

 • garanica

  stopercentná garancia